MEHANSKA OBDELAVA KOVIN IN PLASTIČNIH MATERIALOV

Izvajamo mehansko obdelavo kovin in plastičnih materialov.